A projektpartnerekről és a projektről

  A Délvidék turisztikai és kulturális együttműködését célzó, nyertes pályázat megvalósításának egyik iránya annak feltérképezése volt, hogy milyen kulturális, idegenforgalmi értékű és a jövőben fejleszthető lehetőségeket kínálnak Csongrád megye, illetve Vajdaság települései, tájai, turisztikai adottságai.

A Szó-tér egyesület neves szakembereket kért fel tanulmányok írására e tárgyban. A szakértők mellett célkeresztbe kerültek az érintett települések és a vállalkozók is. Megkerestük a megyei települések önkormányzatait: javasoljanak idegenforgalmi potenciállal bíró objektumokat, témákat az általuk jól ismert környezetből. Azokra a felfedezésekre számítottunk általuk, amelyek még ismeretlenek voltak az általános idegenforgalmi kínálat számára.

      Ismeretes, a turisztika és az általa szerveződő emberi találkozások fejlesztése a vállalkozók nélkül nem lehet eredményes. A Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara idegenforgalmi osztályának megkeresésének célja: Találjanak „üzleti” fantáziát a pályázatban és csatlakozzanak a kulturális, idegenforgalmi potenciállal rendelkező emlékek, objektumok fejlesztését kisérő gondolkozáshoz. Ez ugyanis számításba veszi az érintett települések idegenforgalmi befektetési lehetőségeit, – hiszen közhely immár, hogy az ágazat évről évre dinamikus gyarapodást mutat e régióban is. A turizmus iránt növekvő kereslet által létrejövő kollektív-, családi- és egyéni utazások, látogatások sikere ösztönzőleg hat a befektetésekre. A vendégjárás, az idegenek és helyiek találkozásaival a szolgáltatások iránt igény is mind érzékelhetőbb.   

A „határokon átnyúló délvidéki” projekt tehát Csongrád megye és Észak Bácska településeinek gazdaság élénkítése mellett azt a pályázati cél is szolgálja, hogy „támogatja a kulturális hasonlóságok feltárását, és lehetőséget teremt a különbségek és egyedi értékek kölcsönös elfogadására…”

A projekt megvalósításába civilek is bekapcsolódnak. Az egyesület barátai, önkéntese és fölkért újságírók fölkeresik Csongrád megye falvainak és városainak tájait. Listákat készítenek ismert és még ismeretlen turisztikai vonzerőt hordozó, felfedezendő emlékhelyekről, szolgáltatásokról, érdekességekről. Hátizsákos, kerékpáros, lovas, autós, avagy tömegközlekedéses utazások iránt elkötelezett megyei lakosok készítenek friss szemű meglátásokat, javaslatokat, ötleteket. A szándék szerint az idegenforgalom kínálatát tágan értelmező „téma gyűjtemény” valóban sokrétű lesz.

Tartalmaz majd kevéssé ismert-, vagy felújításra váró, illetve már látogatható kastélyokat, neves épületeket, természetvédelemi tájkörzeteket, történelmileg-, művészileg érdekes helyszíneket. A javaslatok között várhatók majd falusi-, városi rendezvények, vásárok, búcsúk, vagy horgász turizmus, gyógyászati-, vadászati-, gasztronómiai vonzerővel bíró lehetőségek.

    A hiteles, friss adatgyűjtés nemcsak Csongrád megye és Észak Bácska idegenforgalmának fejlesztését szolgálja, de a pályázat tervezett további célja szempontjából is fontos. A projekt „végterméke” ugyanis az eredményt prezentáló, az önkormányzatok, illetve a vállalkozók számára Szegeden rendezendő work shop prezentációjának elkészítése.

Legalább ilyen fontossággal bír, hogy az adatgyűjtés eredményeként ötven darab, változatos témájú, idegenforgalmi kisfilm is elkészül.

Nem is akárhogyan.

 A filmek részben professzionális alkotók munkája, részben pedig közösségi videó alkotások, amelyek elkészítéséhez könnyen mobilizálható, önkéntes fiatalokból verbuválódnak a „stábokat”. A leforgatott produkciók eredményezik majd a projekt vizuális hitelét. A mai korszerű digitális eszközök, nevezetesen a kamera, fényképezőgép, okos telefon stb. segítségével sokféle vizuális kulturális termék, fotó, film hozható létre, – ez a munka elsősorban jó szándékot és érzékeny meglátásokat kíván.  A közösségi videók jóval kevesebb szakmai hozzáértést, előzetes technikai ismeretet és tanulást szükségeltetnek, mint akár egy évtizede, az analóg technikai eszközök használatának éveiben, nem beszélve még korábban a klasszikus, filmszalagra készített felvételi eljárások alkalmazásának hőskorában.

… „A Délalföldi régió kulturális sokszínűségének és turisztikai potenciáljának feltárása és bemutatása mellett a projekt különös figyelmet fordít fiatalokra és kisebbségi közösségekre. Az ifjúság aktivizálása úgy oldható meg, hogy közös munkával televíziós produkciókat, film-etűdöket, tudósításokat készítenek idegenforgalmi nevezetességekről, s ezek a nagy nyilvánosság számára is megtekinthetők lesznek…”  

Részlet a pályázatból     A siker céljából képzésüket is meg kell szervezni, hiszen az érdekesnek ígérkező munkára jelentkező fiatalok lelkesedése és jó szeme mellé szükségeltetik a témák feldolgozásának dramaturgiai, szerkesztői egységesítése. A Szó-tér egyesület a filmkészítésben rutinos szakembereket kért föl mentoroknak a „közösségi videózás” alapismereteinek oktatására.  A mentorok elsősorban gyakorlati jellegű foglalkozásokat tartanak, ezeken közösen vesznek részt a határ két oldaláról a jelentkezők. A gyakorlatokat követően fiatalos látásmódjukat, ötleteiket felhasználva, közösen készítik el a tervezett 5 perces filmetűdöket. A tévés bemutatásra kiválogatott alkotásokat a profi alkotók legmodernebb technikát, 4 G, fahrtkocsi, drón stb. alkalmazó produkciói egészítik ki.

A tervezett ötven – ötven rövidfilm, hangulatos etűd a kutatás során összegyűjtött Csongrád megyei, illetve Észak-Bácskai idegenforgalmi helyszíneket mutatja be. A sorozat szerzői a közösségi videózás fiatal elhivatottjai közül és a bonyolultabb, képileg igényesebb, összetettebb témákat profi szakemberek kerülnek ki.      A pályázat forgatások végeztével elkészült, bemutatásra szánt félszáz video-etűdöt, szegedi, illetve szabadkai televíziókban láthatják majd a nézők. A mozgófilmes-, szöveges-, illetve fotós dokumentumokban, témát-, hangulatot-, befektetési-, látogatási célt választani Csongrád megye és Észak Bácska vidékein, nemcsak egyszeri lehetőség. A pályázati cél megvalósítását szolgálja majd az a készülő honlap, amelyen folyamatosan láthatók a projekt munka eredményei, a tanulmányok, az oktatás, az ötletek, a forgatások sokféleségének színes dokumentumai.